Általános szerződési feltételek

www.yespharma.hu webshop

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3., adószám: 23386392-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által a  www.yespharma.hu honlapon üzemeltetett webshop használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@yespharma.hu

Adószáma: 23386392-2-41

Cégjegyzékszáma: 01 09 981084

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított ÁSZF-et.

Adatkezelési szabályok, weboldal felhasználási feltételek:

2.1. A webshop adatvédelmi nyilatkozatát a honlap „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontja alatt található.

2.2. A vásárló (felhasználó) a webáruház használata, különösen pedig a vásárlás során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató a vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért vagy egyéb problémáért kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét az abból eredő károkért is, ha a vásárló a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.

2.3 A vásárló (felhasználó) a regisztrációval, illetve önmagában a webáruház/weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatának rendelkezéseit.

2.4. A Szolgáltató törekszik a webáruház/weboldal folyamatos elérhetőségére, azonban erre és a webáruházon/weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget.

A Társaság megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webshop termékei közül. A honlapon feltűntetett árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó listaárak. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a szállítási költséget azonban nem.

3.2. A webshopban található termékekről a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék pontos és részletes jellemzőit.

3.3. A Szolgáltató fenntartja az általa értékesített termékek árai megállapításának és így megváltoztatásának jogát azzal, hogy az ármódosítás a webshopban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba; az ármódosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akciós árról és az akció időtartamáról.

3.5. A Szolgáltató minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a webshopban/weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek; ugyanakkor a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (így például 0 vagy 1,- Ft-os ár feltüntetése) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és a Szolgáltató megtagadhatja ezen tévesen feltüntetett árú termékek megrendelésének teljesítését.

Rendelés menete

4.1. A vásárló a kiválasztott termék esetében a „Termékinformáció” gombra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Megvásárolom”/ „Gyorsvásárlás” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A honlap jobb felső sarkában található „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a pénztárhoz” gombra.

4.2. A webshopban utánvéttel és bankkártyás fizetés (OTP Simple Pay) történő fizetésre van lehetőség. A teljes vételár és a szállítási költség megfizetésére a küldemény átvételekor kerül sor készpénzben. A küldemények kézbesítése az Express One futárszolgálaton keresztül történik. A postára adás időpontjáról és a kiszállítás várható idejéről az „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül érdeklődhet.

4.3. Amennyiben ugyanaz a vásárló legalább kettő alkalommal nem veszi át az utánvétes megrendelését az általa megadott szállítási címen, úgy a következő megrendelését csak akkor vállaljuk teljesíteni és kiküldeni, ha a teljes vételárat és szállítási költséget előzetesen megfizeti bankkártyás fizetéssel.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás után adja meg a vásárláshoz szükséges számlázási és szállítási adatait, és a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

5.2. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van csak lehetősége. A hétköznap leadott rendelések feldolgozása 72 órán belül megtörténik. míg a nem munkanapon leadott megrendelések a soron következő munkanap kezdetétől számított feldolgozása 72 órán belül történik meg. A rendelés feldolgozásáról e-mailes visszajelzést küldünk. Ezután a vásárlónak válaszüzenetben vagy a “Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetősége rendelésének módosítására, illetve visszavonására.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót tájékoztatni, valamint Felhasználó által esetlegesen már megfizetett vételárat harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a vásárló a szerződéstől legkésőbb az áru átvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

6.2. Az elállás joga csak bontatlan és sérülésmentes, nem használt, hiánytalan termék vonatkozásában gyakorolható, ezen feltételeknek nem megfelelő terméket nem áll módunkban visszavenni és a pénzt visszatéríteni, amennyiben a termék romlandó, illetve olyan zárt csomagolású terméknek minősül, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

6.3. Az eladó köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A visszatérített összeg csak a fel nem bontott termékekre vonatkozik, a postaköltségre nem. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.4. Az elállási jog érvényesítéséhez juttassa el elállási nyilatkozatát a „Kapcsolat” menüpont alatt található posta vagy e-mail címre.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett:

Alulírott/ak  kijelentem/kijelentjük,  hogy  gyakorlom/gyakoroljuk  elállási/felmondási  jogomat/jogunkat  az  alábbi  termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Panaszkezelés

7.1. Panasz esetében kérjük, hogy forduljon hozzánk a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

7.2 A vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton vagy emailben) közölheti a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül. A panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszoljuk, a panasz elutasítása estén indokolással ellátva, továbbá tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti (annak elérhetőségei megadásával).

 

Hírlevél feliratkozások / megrendelési adatok kezelése

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Tel: (+36) 1 490 0172

 

Vegyes rendelkezések

8.1. A megegyezéssel harminc naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogviták esetén lehetőség van a Fogyasztó vagy a Szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulnia, vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platform használatára.

A békéltető testületek elérhetőségei
(link: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

Online Vitarendezési Platform elérhetősége
(link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)

 

Kelt. Budapest, 2021.07.04.

Utolsó frissítés: 2021.07.04.